Evidenčna naročila pod mejnimi vrednostmi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

ZJN-3[1] naročnikom nalaga, da morajo do zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, ki so jih je oddali v preteklem letu. Poleg tega morajo do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) na portalu javnih naročil objaviti tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3[2].

Kdaj mora naročnik pri dobavi blaga, storitve ali gradnje uporabiti ZJN-3 ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.