Investicije splošno

Investicije so ene najpomembnejših stvari v razvoju in rasti podjetja, investicijsko odločanje pa je eden najpomembnejših procesov, ki teče v poslovanju podjetja in ima dolgoročne posledice na uspešnost in učinkovitost poslovanja, zato mora biti dobro premišljeno in v čim večji meri upoštevati vse dejavnike, pomembne za odločitve. Ocena, ali je ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.