Vrednotenje učinkovitosti investicij na praktičnem primeru izbranega podjetja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vrednotenje dolgoročnih investicij

Odločitve o dolgoročnih investicijah podjetja imajo izredno velik vpliv na prihodnje poslovanje podjetja, saj gre lahko za pozitivni ali negativni učinek na uspešnost poslovanja podjetja in posledično na ocenjeno vrednost podjetja, kar prikazujemo na konkretnem praktičnem primeru izbranega podjetja v drugem poglavju tega teoretičnega priročnika.

Priprave na odločitve o dolgoročnih investicijah podjetja so dolge in vsestranske.

Večina dolgoročnih investicij podjetja se običajno pojmuje kot opredmetena dolgoročna (osnovna) sredstva podjetja, ki se amortizirajo (njihova vrednost se postopno odpiše oz. spreminja v odhodke poslovanja v času predvidene večletne življenjske dobe).

Odločitve o dolgoročnih investicijah podjetja - t.i. investicijske odločitve ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.