Metode za presojo uspešnosti posameznih investicij

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Statične metode

Statične metode so enostavne kvantitativne metode, pri katerih je kriterij za presojo uspešnosti posamezne gospodarske kategorije, ki je povezana s posamezno naložbo, kot so na primer stroški in dobiček, ali velikost določenega kazalnika, se pravi relativnega razmerja med dvema gospodarskima kategorijama v zvezi s potencialno naložbo (kazalnik donosnosti, kazalnik produktivnosti, kazalnik proizvodnosti). Pri izboru kazalnikov moramo biti pozorni predvsem na to, da lahko izračunan kazalnik primerjamo s kazalnikom, ki smo ga v prvi fazi uporabili za ugotavljanje primernosti posamezne potencialne investicije. Tako so statične metode primerne predvsem za oceno investicijskih projektov, ki imajo krajšo življenjsko dobo, in za ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.