Vrste investicij

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Investicije podjetja lahko delimo po različnih kriterijih, ki zajemajo njihove različne lastnosti in značilnosti. Tako v praksi zasledimo delitev glede na vrsto denarnega toka, glede na cilje, po stopnji odvisnosti, največkrat pa je govora o realnih naložbah, finančnih naložbah in naložbah v znanje ali nematerialne naložbe. V primeru nakupa nepremičnine ali stroja govorimo o realnih naložbah, ko podjetje prenese prihranke na druge ekonomske subjekte, pa govorimo o finančnih naložbah. Glavna razlika med realnimi in finančnimi naložbami je ta, da zadnje nudijo večjo možnost diverzifikacije (razpršenosti). Tudi časovni rok dospetja je v primeru finančnih naložb bolj gibljiv v primerjavi z realnimi ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.