Izhodišča pri določanju uspešnosti posameznih investicij

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Pri določanju ocene uspešnosti potencialne nove investicije podjetja imamo v začetni fazi opravka z določenimi predpostavkami:

  1. Opredelimo scenarij, po katerem se vso načrtovano proizvodnjo tudi proda, in tako v predračunu ne upoštevamo gibanje zalog, kar pomeni, da je proizvodnja enaka prodaji.
  2. Letni donosi se ne reinvestirajo: to pomeni, da se nadaljnjo porabo letnih donosov ne bo analiziralo, ampak jih bomo v celotnem obdobju investicije le seštevali. Predpostavili bomo, da bomo z doseženimi letnimi donosi gospodarili vsaj tako dobro, da jim ne zmanjšamo njihove realne vrednosti.
  3. Omejena doba koristnosti: posamezna investicija bo v našem fokusu samo omejen čas, čeprav sama proizvodnja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.