Investicije splošno

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Investicije so ene najpomembnejših stvari v razvoju in rasti podjetja, investicijsko odločanje pa je eden najpomembnejših procesov, ki teče v poslovanju podjetja in ima dolgoročne posledice na uspešnost in učinkovitost poslovanja, zato mora biti dobro premišljeno in v čim večji meri upoštevati vse dejavnike, pomembne za odločitve. Ocena, ali je odločitev o sprejemu investicijske odločitve upravičena s stališča podjetja, predstavlja eno izmed najpomembnejših področij poslovnega odločanja. Odločitev o sprejemu določene investicije lahko zahteva velik obseg denarnih sredstev, predvidena doba koristnosti investicije pa lahko traja tudi 5, 10 ali več let. Na drugi strani lahko napačna odločitev obremeni poslovanja podjetje, prepreči ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.