Davčna olajšava za zaposlovanje v letu 2022 po noveli ZDDPO-2S

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Z novelo ZDDPO-2S[1] so se spremenili pogoji koriščenja olajšave za zaposlovanje po 55. členu ZDDPO-2[2] za obdobja od 1.1.2022 dalje.

[1] Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2S (Uradni list RS, št. 172/2021)

[2] Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/0656/0876/085/0996/09110/09 – ZDavP-2B, 43/1059/1124/1230/1294/1281/1350/1423/1582/1568/1669/1779/1866/19 in 172/21)

Davčni ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.