Pogoji za dobavo blaga davčnim zavezancem v Evropsko Unijo po pariteti EXW Slovenija in koriščenje oprostitev obračuna davka na dodano vrednost (DDV)

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Po definiciji 1.točke 46.člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so plačila DDV oproščene dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki delujeta kot taka v tej drugi državi članici.

Če so izpolnjeni tudi drugi pogoji:

-          da je davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, kateremu se dobavi blago, identificirana za namene DDV v drugi državi članici in je to identifikacijsko številko za ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.