Spremembe zddv-1 v letu 2022

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Novela ZDDV-1M[1] je bila objavljena v Uradnem listu 7. 1. 2022 in se uporablja od 22.1.2022 dalje.

Bistvene novosti novele ZDDV-1M so:

[1] Novela ZDDV-1M (Uradni list RS, št. 3/22)

PODATKI NA RAČUNU, KI GA IZDA MALI DAVČNI ZAVEZANEC

Davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV, mora po 141.členu PZDDV-1 na računu navesti podatke:

― datum izdaje;

― zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;

― svojo firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče;

― prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV) in

― skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV).

Navedena določba velja tudi za atipičnega ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.