Menedžment podjetja

Delo finančnega kontrolerja obsega dnevno komunikacijo z vodilnimi menedžerji v podjetju, zato mora razumeti, kakšne so njihove odgovornosti, skrbi, cilji in način dela. Glede na to lahko oblikuje podatke in informacije, ki jih posamezen menedžer pri svojem delu potrebuje in ga ne obremenjuje z informacijami, ki niso ključne za njegovo ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.