Glavna delovna mapa kontrolerja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Finančni kontroler mora biti, glede na svojo vlogo v podjetju, vedno pripravljen na pogovor z vodilnimi menedžerji in drugimi sodelavci v podjetju, zato je pomembno, da vodi glavno delovno mapo, v kateri so vse ključne informacije o poslovanju podjetja. Namen te delovne mape je predvsem v tem, da so vse ključne informacije o poslovanju zbrane v skrčeni obliki na enem mestu, to mapo pa mora kontroler redno posodabljati tako, da so v njej vedno sveže informacije. Dokumenti, ki so v glavni delovni mapi:

  • kontaktni podatki, telefonske številke in e-poštni naslovi,

  • diagram organizacijske strukture podjetja s ključnimi osebami,

  • tloris proizvodnih prostorov ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.