Zunanji udeleženci podjetja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Finančni kontroler se pri svojem delu nenehno srečuje z zunanjimi udeleženci podjetja. Glede na to, da mora biti oseba, ki se je zmeraj pripravljena spopadati s težavami in izzivi, je pomembno, da tudi pri komunikaciji z zunanjimi udeleženci prevzema pobudo pri komunikaciji in reševanju težav.

Finančni kontroler je pogosto oseba, ki sporoča slabe novice, zato je pri njegovi komunikaciji pomembno, da je neposreden in jasen, brez olepševanja in prikrivanja. Ko pokliče dobavitelja z namenom, da mu sporoči, da bo plačilo zamujalo, je najboljše, če neposredno pove, da »bo plačilo zamujalo«, kot pa da izbira besede in mora dobavitelj sam ugotavljati ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.