Menedžment podjetja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Delo finančnega kontrolerja obsega dnevno komunikacijo z vodilnimi menedžerji v podjetju, zato mora razumeti, kakšne so njihove odgovornosti, skrbi, cilji in način dela. Glede na to lahko oblikuje podatke in informacije, ki jih posamezen menedžer pri svojem delu potrebuje in ga ne obremenjuje z informacijami, ki niso ključne za njegovo delo – razen seveda, če želi.

Direktor

Je lahko direktor podjetja ali pa direktor določene dejavnosti, področja ali geografskega področja. Od finančnega oddelka običajno pričakuje naslednje informacije:

  • Mesečni rezultati. Direktorje zanimajo predvsem dobiček in kako se uporablja kapital podjetja pri poslovanju (ROE, ROA, ROI). Zanimata ga zlasti bilanca stanja in izkaz ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.