Organizacija finančnega oddelka

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Cilji finančnega oddelka

Cilji finančnega oddelka so v pretežni meri osredotočeni na obdelavo, nadzor in poročanje. V finančnem oddelku denimo skrbijo, da so:

 • vse transakcije odobrene in pregledane s strani določene osebe;

 • vse finančne transakcije se zabeležijo takoj in natančno;

 • vsa podporna dokumentacija je ustrezno pridobljena, pregledana in shranjena;

 • vsa finančna in poslovna poročila, ki jih zahteva menedžment, so pripravljena takoj in pravilno;

 • finančna sredstva (denarna sredstva, terjatve, vrednostni papirji itd.) so varni in zmeraj pod nadzorom;

 • knjigovodske evidence so zmeraj skladne z relevantno zakonodajo;

 • pri odstopanju od zgoraj navedenega se sprejme aktivnosti za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti.

Cilji finančnega kontrolerja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.