Vloga in odgovornost posameznih oddelkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Cilj oddelkov

Že večkrat smo omenili, da je glavni cilj podjetja generiranje denarja, zato morajo temu cilju biti podrejeni vsi oddelki. Večina oddelkov poskrbi za ta fokus posredno z aktivnostmi, ki spadajo v oddelek in imajo vlogo pri ustvarjanju dobička in denarja.

Oddelkom v podjetju finančni kontroler pomaga doseči cilje tako, da:

  • jim pomaga pri razumevanju, kako njihova funkcija in delo vplivata na uspešnost poslovanja;
  • pomaga menedžerjem pri finančnem načrtovanju in oblikovanju proračuna za njihove aktivnosti;
  • za menedžerje pripravlja relevantne finančne informacije, s katerimi lahko merijo učinkovitost svojih aktivnosti in jih primerjajo z načrtovanimi;
  • analizira finančne rezultate (dnevno, tedensko in ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.