Vloga in odgovornost finančnega kontrolerja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vloga in odgovornost finančnega kontrolerja se je v zadnjem desetletju bistveno spremenila. Prvotno je bila njegova vloga predvsem analitična, danes pa je njegova vloga strateška. Finančni kontroler tako več ne skrbi zgolj za računovodske podatke in analize, temveč mora usmerjati ljudi na vseh področjih poslovanja podjetja, kar predstavlja zanj poseben izziv, saj mora poznati vsa področja poslovanja podjetja, vključno s kadrovanjem, trženjem in oglaševanjem.

To pomeni, da je ena izmed ključnih sposobnosti kontrolerja postala izredna sposobnost komunikacije in prepoznavanja težav. Finančni kontroler mora prepoznati potrebe ljudi in jim dati podatke in orodja, ki jih pri svojem delu potrebujejo. Če podatkov ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.