Delovna orodja finančnega kontrolerja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Finančni kontroler večino časa preživi za računalnikom in na sestankih. Pri svojem delu mora zelo dobro poznati delo z razpredelnicami (npr. Excel ali Calc), obvladati pa mora tudi delo s podatkovnimi bazami (SQL), ker mora pogosto podatke pridobivati iz baz SQL.

Primer SQL-strukture ukaza za branje iz podatkovne baze, pomen ukaza ter praktičen primer

SELECT ime_stolpca1,

ime_stolpca2

IZBERI stolpec1 in stolpec 2

FROM ime_tabele

V TABELI tabela

WHERE ime_stolpca1 pogoj 'vrednost'

KJER stolpec1 ustreza pogoju 'vrednosti'

ORDER BY ime_stolpca1 ASC;

RAZVRSTI PO stolpec1 NARAŠČAJOČE;

SELECT davcna, ime_kupca, promet, razlika_v_ceni

IZBERI davčno, ime kupca, promet in razliko v ceni ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.