Knjiženje odloženih davkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

090 – Odložene terjatve za davek iz odbitnih začasnih razlik (rezervacije, oslabitve, amortizacija).

091 – Odložene terjatve za davek iz neizrabljeni davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja.

092 – Odložene terjatve za davek iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja (olajšave).

Primer 1: Obračun terjatev za odložene davke

  1. Nabavna vrednost opreme je 100.000 evrov, čas amortiziranja je tri leta in računovodska amortizacijska stopnja je 33,33 odstotka (100/3). Davčno priznana stopnja je 20 odstotkov, vrednost je 20.000 evrov. Računovodska vrednost amortizacije je 33.333,33 evra, 13.333,33 evra je davčno nepriznani strošek amortizacije in terjatve za ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.