Sejnine članom nadzornega sveta

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Družba 1, d. o. o., je prejela od zavarovalnice zavarovalno polico za zavarovanje odškodninske odgovornosti za člana nadzornega sveta v vrednosti 500 evrov. {{Sejnine članom nadzornega sveta}}Družba 1, d. o. o., je zavarovalno premijo tudi plačala. Upravičenec do zavarovane odškodninske odgovornosti je član nadzornega sveta. Višina sejnine, po sklepu skupščine, je v vrednosti 400 evrov, član nadzornega sveta je zavarovana oseba. Ob izplačilo sejnine se izpolni in pošlje prek sistema eDavki obrazec REK 2.

Izračun:

900 evrov - 90 evrov (10-odstotni normirani stroški od 900 evrov) = 810 evrov

Obračun prispevkov:

900 evrov x 8,85 / 100 = 79,65 evra (prispevek ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.