Obdavčitev bonitet z akontacijo dohodnine in prispevki

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Bonitete, ki izhajajo iz delovnega razmerja, se davčno obravnava enako kot dohodke iz delovnega razmerja. Delodajalec, ki je plačnik, obračuna in plača prispevke in akontacijo dohodnine ter poroča v obrazcu REK-1.

Bonitete, ki izhajajo iz drugega pogodbenega razmerja, se davčno obravnava enako kot dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, poroča se jih v obrazcu REK-2.

Bonitete niso izplačane v denarju, ampak so zagotovljene s strani delodajalca v naravi, pri tem je pomembno njihovo vrednotenje. Znesek bonitete se določa na podlagi primerljive tržne cene, če te ni mogoče določiti ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.