Ustanovitev družbe in izstop družbenika (fizična oseba) - izplačilo v materialni obliki

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Družbenik A in Družbenik B sta ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo z osnovnim (vpoklicanim) kapitalom v višini 16.000 evrov. Družbenik A je 60-odstotni in Družbenik B je 40-odstotni družbenik. Oba sta vplačala osnovni kapital v denarju na transakcijski račun. V času poslovanja sta ustvarila zakonske rezerve 1.600 evrov, statutarne rezerve 3.600 evrov, nerazporejen dobiček preteklih let 48.000 evrov. Po dvanajstih letih se je družbenik B odločil, da izstopi iz družbe. Družba je oblikovala odkup lastnega poslovnega deleža. Družbeniku B je družba izplačala izstopni delež v nepremičnini v roku dveh let po podpisu notarsko overjene pogodbe o ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.