Odložene terjatve za davke

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Odložene terjatve za se v bilanci stanja izkazujejo ločeno od ostalih terjatev in obveznosti.

Obstaja možnost, da se terjatve in obveznosti za odložene davke tudi med seboj pobotamo, tako, da organizacija v bilanci stanja izkaže le odložene terjatve oziroma odložene obveznosti.

Vpliv oblikovanja terjatev na odložene davke je v tem, da organizacija v določenem davčnem obdobju obračuna in plača državi več davka od dohodka pravnih oseb ali dohodnine iz dejavnosti podjetnika.

 

Primer: Družba 1 d. o. o. je nabavila opremo v vrednosti 100.000 evrov, uporabljala jo bo tri leta in amortizacijska stopnja je 33,33-odstotna. Naredila oslabitev terjatev ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.