Kaj je proizvodni kontroling

Proizvodni kontroling je aktivno spremljanje »stroškov-nega dogajanja« na področju proizvodnje in njene »bližnje okolice« v podjetju. Organiziran je na različne načine.

Zelo učinkovit je, kadar je neposredno odgovoren vodstvu podjetja in ima poleg močne kontrolne funkcije tudi svetovalno komponento. V tem primeru ima poleg odgovornosti tudi nekaj prepotrebnih pristojnosti. Med ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.