Hitre nastavitve

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Metoda je koristna, ko želimo skrajšati čas menjave orodja ali čas nastavitve orodij. Uporablja se od začetka osemdesetih prejšnjega stoletja, ko se je pojavila na Japonskem. Hitro so jo začeli izvajati povsod po svetu. Posebno velik pomen je dobila, ko se je velikoserijska proizvodnja začela umikati in se je število enakih izdelkov v naročilih močno zmanjšalo. V proizvodnih procesih, kjer so bile serije velike za celodnevno proizvodnjo in orodja skorajda v celotni izmeni sploh niso menjali, se je naenkrat pojavila potreba po nekajkratni menjavi orodja v nekaj urah proizvodnje. Ker je taka menjava orodja trajala tudi po nekaj ur, je ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.