Stroškovna analiza

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Uporablja se standardno matriko, v kateri so zbrani podatki o odsekih delovnega poteka, o strojih, orodjih in ljudeh, ki sodelujejo v tem delovnem poteku, o razdalji, ki jo preteče material, o časih trajanja posameznih odsekov delovnega poteka in stroških na časovno enoto. V matriki pomembnejše podatke označimo barvno. Rezultat izračuna je skupni strošek dela. Prvi primer je stroškovna analiza servisiranja električnih števcev.

image165.png

Drugi primer je stroškovna analiza izdelave stola. Prikazani sta samo prva in zadnja stran.

image166.png
image167.png

Če želimo izračunati lastno ceno izdelka, stroškom dela prištejemo še stroške materialov. Tudi tretji primer je prikazan samo s prvo in zadnjo stranjo. Predstavlja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.