Vrednostna analiza izdelka

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Vrednost

Razmislimo, kaj bi lahko bila vrednost.

Veliko strokovnih knjig se ukvarja s tem večnim vprašanjem. Če jih boste pazljivo prebirali, boste ugotovili, da obstaja veliko število različnih odgovorov. Mnogokrat se vrednost povezuje s koristnostjo, ki jo predmet, kateremu jo določamo, predstavlja za njegovega imetnika ali kupca (Fowler, 1990, 19).

VREDNOST = ZADOVOLJSTVO PRI UPORABI / STROŠKI ZA OHRANJANJE

Zelo naravno zveni trditev G. C. Fallona, enega od teoretikov s področja raziskovanja vrednosti, da je vrednost nehomogena veličina, sestavljena iz velikega števila tako objektivnih kot subjektivnih sestavin (Fallon, 1971,14). Prav zato jo je izredno težko izmeriti.

Marsikdo je prepričan, da je ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.