Izračun primerjave stroškov dveh strojev

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Podatki so v tabelarični obliki, da so laže primerljivi. Primer je izmišljen in ima namen čim bolj nazorno prikazati načinizračunavanja primerljivih elementov, na osnovi katerih se odločamo o zamenjavi strojev ali naprav in o smiselnostiinvesticije.

ŠT.

VRSTA STROŠKOV

VREDNOSTI

ZA 1. STROJ

VREDNOSTI ZA 2. STROJ

1.

NABAVNA CENA

13.500.000,00 €

18.500.000,00 €

2.

VGRADNJA

350.000,00 €

500.000,00 €

3.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

500.000,00 €

200.000,00 €

4.

ČAS RABE

5 let

6 let

5.

PLANIRANI ČAS ZASEDENOSTI

1650 ur / leto

1650 ur/leto

6.

OBRESTI

9 %

9 %

7.

STROŠKI VZDRŽEVANJA IN POPRAVIL ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.