Metode vrednotenja dela in delovnih mest

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Metode vrednotenja dela in delovnih mest

Vrednotenje dela{{Vrednotenje dela}} pomeni ugotovitev dejanske vrednosti dela, z namenom določiti in oblikovati plačo. To je mogoče na podlagi opisov in specifikacije vseh aktivnosti, ki smo jo izvedli v analizi dela ali na osnovi ocene pristojnega.

Vrednotenje dela pomeni zajemanje in ugotavljanje merljivih razlik zahtevnosti pri delu. Osnova so različne delovne zahteve posameznega delovnega mesta oziroma nalog. To pomeni, da vrednotenje dela postavlja odnose med težavnostnimi stopnjami in relativno višino plačila (Bullinger 1996, str. 228).

»Zahtevnost« opravil ugotavljamo z uporabo primerne metode. Ker je vrednotenje zahtevnosti opravil usmerjeno na delo in ne na ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.