Kaj je proizvodni kontroling

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Proizvodni kontroling je aktivno spremljanje »stroškov-nega dogajanja« na področju proizvodnje in njene »bližnje okolice« v podjetju. Organiziran je na različne načine.

Zelo učinkovit je, kadar je neposredno odgovoren vodstvu podjetja in ima poleg močne kontrolne funkcije tudi svetovalno komponento. V tem primeru ima poleg odgovornosti tudi nekaj prepotrebnih pristojnosti. Med temi je gotovo najpomembnejša ta, da lahko sledi stroškom v vse, še tako skrite kotičke podjetja in s svojimi izdelki neposredno vpliva tudi na večino najpomembnejših odločitev v podjetju.

Kadar je organizacijsko del poslovnega kontrolinga in ima zgolj kontrolno funkcijo, so sicer njegovi izdelki enako pomembni, vendar vodstvo podjetja ali ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.