Časi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Pojem delovnega časa

Čas je denar in to v podjetju resnično velja. Čas namreč največkrat neposredno določa velikost in vrednost vložka v delovni proces in s tem posredno vrednost izdelka. Čas, potreben za to, da opravimo nek element delovnega procesa(izdelavni čas), ni odvisen le od človeka, ki delo opravlja, temveč tudi od tehnologije, metode dela in delovnih pogojev, kot so na primer dolžine opravljenih poti, upor, ki ga človek premaguje pri delu, zahtevnost dela, kakovost opravljenega dela itd.

Vrste časov

Najpogosteje se pogovarjamo o porabljenem času in o predvidenem času.

Porabljeni čas

Ena skupina časov so pri delu porabljeni ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.