Vrednostna analiza delovnega procesa

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Metoda se je razvila na področju vrednostnega inženiringa kot analogna metoda vrednostni analizi izdelka.

Tudi tukaj gre za povečanje vrednosti in zmanjšanje stroškov izdelave ali delovanja produkta. Le da ta produkt ni izdelek materialne narave, ampak delovni potek - torej precej bolj kompleksen produkt. Kakovosten mora biti za uporabnika ali izvajalca, veliko vrednost mora predstavljati lastniku in uporabniku. Seveda pa mora tako pri izdelavi (postavitvi) kot pri uporabi (izvajanju) porabljati čim manj stroškov.

Vrednostno analizo delovnega poteka izvajamo v naslednjih korakih:

• izdelamo stroškovno analizo dejanskega stanja delovnega poteka,

• določimo cilje izboljšav,

• nastavimo naloge za uvedbo izboljšav,

• po končanih nalogah izdelamo stroškovno ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.