Skupna učinkovitost opreme (OEE)

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Dober izvajalec proizvodnega kontrolinga zna izračunati tudi skupno učinkovitost opreme. Ta metoda sicer ni neposreden izračun stroškov, vendar zelo dobro pokaže na probleme, ki zmanjšujejo učinkovitost strojev in proizvodnih linij.

Definiramo jo kot orodje za diagnosticiranje slabosti v odsekih delovnih potekov, ki jih opravljamo z velikimi stroji in dragimi orodji.

Formula za OEE in izgube, ki jih upoštevamo:

image195.png

OEE ne upošteva izgub, kot so načrtovane ustavitve, načrtovane okvare po načrtu, načrtovani redni vzdrževalni pregledi itd. Načrtovane ustavitve so povezane z načrtovano proizvodnjo in ne z učinkovito uporabo stroja. Torej, če hočetepovečati stopnjo outputa, preverite OEE, če pa hočete še nadalje ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.