Upravljanje s tveganji v podjetjih

Za učinkovito upravljanje s tveganji je treba na začetku definirati in razumeti, kaj s tveganjem mislimo, in ga istočasno umestiti v finančno teorijo. Na splošno opredelimo tveganje (»risk«) kot kombinacijo verjetnosti različnih scenarijev, da do nekega dogodka pride in do posledic tega dogodka. Vsak tak dogodek, ki lahko ima negativen ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.