Praktični primer zavarovanja s terminskimi pogodbami

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Poglejmo sedaj, kako se da s kratko in dolgo pozicijo določene terminske pogodbe zaslužiti na trgu oziroma kako se špekulira o ceni. V primeru dolge pozicije, ko se cena terminske pogodbe giblje v smeri osnovnega blaga, je ta pozicija tista, s katero špekuliramo, da bo cena blaga rastla. Predpostavimo, da je trenutna terminska cena 980 EUR in vlagatelj pričakuje, da bo cena osnovnega sredstva v prihodnosti narastla do 1.100 EUR. V primeru, da se vlagatelj sedaj odloči prevzeti dolgo pozicijo in kupi takšno terminsko pogodbo ter se nato njegova pričakovanja uresničijo, bo takšna terminska pogodba dala dobiček 120 EUR ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.