Obvladovanje poslovnih terjatev

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Obvladovanje poslovnih terjatev

Poslovne terjatve nastanejo takrat, ko prodamo proizvode oz. blago ali opravimo storitve na odložen rok plačila. Pri nastanku terjatev je treba paziti, da zaradi krajšanja plačilnih rokov (boljša likvidnost) ne zmanjšujemo prodaje in njenega donosa (rentabilnost) ali celo ne izgubimo trga (kupcev).

Če prodajalec zaupa svoja sredstva kupcu, s katerim se je dogovoril, da bo za to plačal kasneje, je očitno, da tu obstaja zaupanje, da bo plačilo izvedeno ob določenem datumu. Osnovna vprašanja pri oceni kreditne sposobnosti kupca so komu, koliko in kako dolgo zaupati.

Vzemimo primer, da bi nas neznanec na cesti prosil, da mu ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.