Obvladovanje tveganj s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Prvo pravilo, ki se ga odgovorni v podjetju morajo zavedati, je, da z upravljanjem s tveganji ne želimo popolnoma izničiti tveganja, ampak skušamo doseči želeno izpostavljenost tveganju. Določena poslovna tveganja enostavno podjetje mora sprejeti, če želi doseči zastavljene cilje (dobiček, donos na kapital itd.). Obstajajo pa tudi situacije, ko je za podjetje smiselno, da se tveganje še poveča. Upravljanje s tveganji je v podjetjih ekonomsko upravičeno, če povečanje vrednosti podjetja iz tega naslova presega dodatne stroške, povezane z upravljanjem, in če teh prednosti niso sposobni doseči delničarji sami (seveda ob pogoju nižjih stroškov).

Podjetje, ki si želi uspešno obvladovati tveganja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.