Upravljanje s tveganji v podjetjih

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Za učinkovito upravljanje s tveganji je treba na začetku definirati in razumeti, kaj s tveganjem mislimo, in ga istočasno umestiti v finančno teorijo. Na splošno opredelimo tveganje (»risk«) kot kombinacijo verjetnosti različnih scenarijev, da do nekega dogodka pride in do posledic tega dogodka. Vsak tak dogodek, ki lahko ima negativen ali pozitiven predznak, vpliva na poslovanje podjetja. Ko govorimo o verjetnosti uresničitve možnih scenarijev, mislimo tako dogodke s pozitivnimi kot tudi tiste z negativnimi posledicami na poslovanje podjetja, vendar je pri upravljanju s tveganji v podjetjih poudarek predvsem na tistih dogodkih, ki imajo negativen predznak.

Podjetja so izpostavljena različnim vrstam ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.