Dejavniki tveganja (tržno tveganje, kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, …)

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Dejavnike tveganja lahko natančneje uvrstimo v naslednje kategorije:

 • tržno tveganje,
 • kreditno tveganje,
 • likvidnostno tveganje,
 • operativno tveganje,
 • pravno in regulativno tveganje,
 • tveganje poslovnega procesa,
 • strateško tveganje,
 • tveganje poslovnega ugleda.

Tržna in kreditna tveganja lahko uvrstimo skupaj v skupino finančnih tveganj. Tržna tveganja pa se naprej deli na tveganje cen delnice (»equity price risk«), tveganje obrestnih mer (»interes trate risk«), tveganje valutnih razmerij (»foreign exchange risk«) in tveganje cen surovin (»commodity price risk«). Kreditna tveganja pa lahko delimo naprej na tveganje transakcij (»transaction risk«) in tveganje koncentracije portfelja (»portfolio concentration«).

Tržno tveganje

Tržno tveganje je tveganje sprememb tržnih cen na kapitalskih trgih ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.