Izpodbijanje dolžnikovih dejanj

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Izpodbijanje dolžnikovih dejanj zunaj stečaja

Obligacijski zakonik (Uradni list št. 20/2018, s spremembami, v nadaljevanju OZ) z institutom izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj1 varuje upnike, katerih možnost poplačila terjatve se zaradi dolžnikovih dejanj zmanjša. Dolžnik lahko namreč svoje premoženje zmanjšuje z namenom, da bi oškodoval upnike in tako upniki posledično ne bi prišli do poplačila svojih terjatev. Največkrat dolžniki zmanjšujejo svoje premoženje z navideznimi pravnimi posli, kot na primer z navidezno prodajo nepremičnine, pri čemer se hkrati z novim pridobiteljem, ki jim je poznan, dogovorijo, da bo dolžnik še naprej lahko užival koristi iz prenesenega premoženja, torej da bo ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.