Kako izgubljamo denar?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Podjetje je pri poslovanju izpostavljeno veliko nevarnostim. Večine nevarnosti ne more odpraviti, lahko pa zmanjša njihov učinek. Na primer, s strogim nadzorom lahko zmanjša možnost kraje denarja ali blaga, ne more pa tega povsem odpraviti. Poslovna tveganja lahko podjetje praviloma zavaruje, kot so zavarovanja sredstev, patentna zaščita inovacij, zavarovanje splošne in odškodninske odgovornosti, ne more pa se zavarovati pred slabim vodenjem podjetja, visoki zadolženosti in plačilni nesposobnosti.

Največ denarja podjetja izgubljajo z neučinkovitim upravljanjem, predvsem na področju terjatev in zalog. Podjetja imajo v povprečju okrog dva odstotka do tri odstotke slabih terjatev, kar pomeni pri prodaji v višini enega milijona ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.