Odkrivanje goljufij

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Če hočemo odkriti goljufijo, prevaro ali zlorabo, moramo najprej vedeti, kako lahko do njih prihaja, v splošnem pa se jih odkriva z navzkrižnim preverjanjem denarnega toka in knjigovodskih listin. Preverjanje je lahko zelo zamudno, poleg tega pa ljudje dojemamo prevare ali zlorabe predvsem čustveno, kot zlorabo zaupanja.

Prevaro ali zlorabo lahko zakrivi zaposleni, direktor (ali člani uprave) in tretja oseba. Do prevare lahko pride z odtujitvijo denarnih sredstev ali izdelkov za osebno korist. Direktorji ali uprave podjetij lahko imajo tudi interes, da storijo prevaro z manipulacijo računovodskih izkazov, ampak še vedno je v ospredju njihova osebna korist.

Primarni namen odkrivanja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.