Sodelovanje pri sklepanju pogodb

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Finančni kontroler pogosto sodeluje pri pogajanjih s kupci in dobavitelji pri določanju pogojev poslovanja, zato je pomembno, da je seznanjen z osnovno pravno terminologijo in strukturo pogodb. Naloga finančnega kontrolerja ni sestavljanje pogodb, temveč pregled vsebine. Praviloma ne sme biti nobena pogodba sklenjena brez predhodne seznanitve finančnega kontrolerja z vsebino pogodbe.

Finančni kontroler mora v manjših podjetjih pogosto tudi sestavljati pogodbe. Pri zapletenejših pogodbah se mora vsekakor posvetovati s pravniki.

Struktura pogodbe je naslednja:

  • pogodbene stranke ; navede se pogodbe stranke, njihovoidentifikacijo(naslov, matična ali davčna številka) in odgovorno osebo

  • definicije ; navede se cilje, področja, obseg in obveze, ki jih pokriva ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.