Kako preprečimo zlorabe?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Najučinkovitejši način za preprečevanje zlorab je delitev odgovornosti. Večino zlorab zaposleni naredijo sami, v redkejših primerih pa sodelujeta dve osebi ali več oseb, zato že z delitvijo odgovornosti odkrijemo in preprečimo večji del zlorab.

Bolj učinkovita je horizontalna delitev odgovornosti, kar pomeni, da se odgovornost deli med enakovrednimi zaposlenimi. V primeru vertikalne delitve odgovornosti se lahko zgodi, da podrejena oseba zaradi ustrahovanja nadrejene osebe ne prepreči zlorabe ali pa jo celo po navodilih nadrejenega mora izvajati.

Primeri zlorab v sistemih brez delitve odgovornosti so:

Če lahko oseba sama opravi:

Lahko:

Nabava

Naročilo in obdelavo prejetega računa

Obdela fiktivne račune, ki ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.