Rezervacije za dana jamstva

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Rezervacije za dana jamstva

Računovodski standardi določajo, da so obveza, ki vodi k oblikovanju rezervacij, splošni pogoji poslovanja, kjer kupcem damo neomejeno pravico do vračila blaga. Prihodke ob prodaji blaga pripoznamo, vendar iz izkušenj preteklih let poslovanja vemo, da določen delež kupcev blago vrne in bomo imeli s tem tudi določene izdatke. Zaradi tega oblikujemo namenske rezervacije za morebitne reklamacije.

Rezervacije za kočljive pogodbe

Kočljiva pogodba je pogodba, pri kateri so neizogibni stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez, ki so ugotovljeni na koncu poslovnega leta.

Primer:

S kupcem smo sklenili pogodbo, s katero smo se zavezali dobaviti vsako leto določeno količino proizvodov ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.