Zavarovanje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Namen zavarovanje je zaščita pred neposlovnimi tveganji, ki smo jim realno izpostavljeni in lahko pričakujemo iz tega naslova škodo. Podjetje je lahko izpostavljeno potresu, poplavam, nestabilnim političnim razmeram in izgredom, vojni in podobno, vendar lahko za nekatera tveganja ocenimo, da niso bistvena in se proti njim ne zavarujemo.

Ocena tveganja

Osnovni koraki pri oceni tveganja so:

  1. Identifikacija tveganja
  2. Ocena vpliva tveganja
  3. Ocena verjetnosti, da se bo tveganje uresničilo
  4. Ugotovitev, kako lahko zmanjšamo tveganje ali kakšne so alternative – riskmanagement
  5. Ocena alternativ
  6. Izbira najugodnejše možnosti

V procesu ocenjevanja tveganja so vsi koraki pomembni, najpomembnejša pa je običajno ocena vpliva tveganja in verjetnosti ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.