Predlog grobega osnutka »krovne strategije obvladovanja tveganj xxx d.o.o. in Ustroja notranjih kontrol xxx d.o.o.

Namen krovne strategije obvladovanja tveganj družbe xxx d.o.o.

Namen krovne strategije obvladovanja tveganj XXX D.O.O. in ustroja notranjih kontrol je:

·      vzbuditi zavedanje o vseh vrstah tveganj in opredeliti odnos do tveganj,

·      razumeti, da tveganja niso nekaj imaginarnega, ampak nekaj konkretnega,

·      pomagati vodstvu XXX D.O.O ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.