Spremembe na področju DDV po 1.7.2021

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Spremembe, ki jih bo prinesel 1. julij na področju DDV, bodo posegle na področje transakcij, ki jih davčni zavezanci opravljajo za končne kupce iz EU, in obsegajo tako opravljanje storitev kakor tudi dobave blaga.

a)      Opravljanje storitev končnim kupcem znotraj EU

Kraj obdavčitve storitev za končne kupce se določa po pravilih, ki se delijo na posebna in splošno. Posebna pravila veljajo za storitve posrednovanja, storitve, neposredno povezane z nepremičninami, prevoz potnikov in blaga, za storitve, vključno s pomožnimi, v zvezi s prireditvami in njihovo organizacijo, restavracijske storitve in storitve cateringa, najem vozil, elektronske in telekomunikacijske storitve ter storitve ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.