Prenos premoženja med dejavnostjo samostojnega podjetnika in njegovim gospodinjstvom

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Pri samostojnih podjetnikih je pomembno, kako se prenaša premoženje iz dejavnosti poslovanja v njihova gospodinjstvo in obratno. Prenos je potrebno obravnavati da gre za povezovane osebe, kar pomeni, da je potrebno določiti ceno prenosa stvarnega premoženja.

Primer 1: Podjetnik nabavljeno nepremično želi prenesti v svojo gospodinjstvo, ko je prenehal z opravljanjem dejavnosti. Knjigovodska vrednost je 80.000,00 evrov in primerljiva tržna cena je 95.000,00 evrov. V zemljiški knjigi je zapisan, kot lastnik v imenu fizične osebe. Nepremičnino je nabavil v času opravljanja dejavnosti. Prenos nepremičnine je po osmih letih od pridobitve.

V tem primeru gre za brezplačno ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.