Predlog grobega osnutka »krovne strategije obvladovanja tveganj xxx d.o.o. in Ustroja notranjih kontrol xxx d.o.o.

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Namen krovne strategije obvladovanja tveganj družbe xxx d.o.o.

Namen krovne strategije obvladovanja tveganj XXX D.O.O. in ustroja notranjih kontrol je:

·      vzbuditi zavedanje o vseh vrstah tveganj in opredeliti odnos do tveganj,

·      razumeti, da tveganja niso nekaj imaginarnega, ampak nekaj konkretnega,

·      pomagati vodstvu XXX D.O.O. na vseh ravneh prepoznavati, meriti in upravljati tveganja,

·      opredeliti prioritete oz. najpomembnejša področja obvladovanja tveganj,

·      določiti način obvladovanja tveganj,

·      opredeliti odgovornost za obvladovanje tveganj,

·      doseči, da je obvladovanje tveganj stalen in kontinuiran proces,

·      doseči, da se tveganja obvladujejo na vseh organizacijskih nivojih na enoten način,

·      določiti in izboljšati način nadzora ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.